O vesmíru máme pouze beztvaré, roztříštěné představy, které si sestavujeme s asociacemi libovolných myšlenek, tvořících magické a téměř mystické kouzlo. Jedinou jistotou vesmíru jsou barvy, které PLANETY mají, množství barev, jedinečných, podmanivých, vytvářejících nekonečné plátno, valorizující to nejkrásnější, co existuje. Barvy pomáhají definovat a dát tvar našim životům, našim zvykům, našim hodnotám, našim citům a naší kreativitě. Barvy, s nimiž se ztotožňujeme nejvíce, nám pomáhají pochopit naše pocity a vnitřní emoce. Barvy, které pochází z PLANET, hovoří tichou mluvou. Znát význam barev nám může usnadnit pochopení mnoha věcí a našich reakcí na to, co nás obklopuje. Móda vlasů, tak jako znalost PLANET kolem nás, se neustále vyvíjí. Schopnost kadeřníka stylisty spočívá v prohlubování svých znalostí, v rozvíjení se v oblasti módy a ve schopnostech vyjádřit za pomoci barev osobnost a charakter člověka. Kolekce Planets Trend Collection byla vytvořena s cílem upozornit na souvislost mezi osobností a charakterem klientek pomocí barev PLANET. Kolekce, která ožívá a nabývá maximálního výrazu prostřednictvím meteorosensitivních barev a trigonometrických střihů.