Pojem „hydrosphere“ pochází z řeckého ὕδωρ – hydōr, voda a σφαῖρα – sphaira –  sféra, je magickou fúzí mezi kapalinou a formou. Hydrosféra je přírodní dokonalost, která je schopna vyslat ty, kteří ji žijí do světa bez schémat, bez hranic tam, kde je vše svobodné a čisté. Hydrosphere je vyjádřena prostřednictvím tvarů, barev a střihů, průbojných a řízných, stejně jako vodní tok, který za sebou zanechává nesmazatelnou stopu své cesty. Barvy se rozdělují do malých vodních kapiček rozptýlených ve vzduchu, do nepředvídatelnosti moře, do tajemství zdrojů a do efektu zrcadlení řek a jezer, vytvářejí tisíce odstínů světla, jsou jedinečnými a neopakovatelnými, jsou takové, které tvoří ženu okouzlující v očích těch, kteří ji pozorují. Autoritativní a elegantní muž nabude přirozeného, ale vyhledávaného vzhledu, obohaceného lesklými barevnými korálky, které podtrhují linie textur forem a více-směrné střihy.